САМОВАРЫ из САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Самовары мастера: Голубков Дубинин Кач | Все
Самовар ВАЗА Александр Кач мельхиор, серебрение
Самовар ВАЗА А. Кач
Самовар ВАЗА Александр Кач
Самовар ВАЗА А. Кач
Самовар ВАЗА А. Кач
Самовар ВАЗА А. Кач
Самовар ВАЗА А. Кач середина XIX в. мельхиор
Самовар ВАЗА А. Кач
Самовар ДУЛЯ А. Кач
Самовар ДУЛЯ А. Кач
Самовар ДУЛЯ А. Кач мельхиор
Самовар ДУЛЯ А. Кач